Обезщетението за майчинство замръзва на 240 лева

Обезщетението за майчинство замръзва на 240 лева

Минималното обезщетение за майчинство няма да се вдигне на 270 лв. и ще остане 240 лв. и догодина.